Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas och regionens nya webbtjänst offentliggörs idag

Publicerad: 10.9.2019

Vasa stad, Visit Vaasa, Vasaregionen och Kvarkens skärgård publicerar idag sin nya gemensamma webbtjänst, som är resultatet av ett nationellt sett unikt samarbete. Vasaregionens invånare och  turisterna som kommer hit samt företagen, betjänas nu via en webbplats på adressen vasa.fi. Via denna webbplats kan man även hitta alla evenemang i regionen.  

Det unika samarbetet ger bättre service och synlighet

Den nya webbtjänsten är resultatet av ett samarbete som är unikt även på riksnivå. Det täta samarbetet mellan de deltagande organisationerna syns även som bättre service för kunderna.

Tiina Salonen, som är projektchef för den nya webbtjänsten, berättar att mängden besökare på sidorna ökar betydligt och därigenom synligheten, när användarna styrs till en och samma webbplats.

– Med den gemensamma webbtjänsten vill vi stärka Vasas och regionens dragningskraft såväl i Finland som internationellt, säger Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

– Till exempel uppgiften om alla naturstigar i området finns nu på ett ställe. Tidigare har regionens egna invånare varit tvungna att söka dem på turismsidorna, men nu finns de alla på samma adress, berättar Vasaregionens Turism Ab:s verkställande direktör Max Jansson.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s verkställande direktör Stefan Råback är nöjd med arbetets resultat.

– Att arbete görs över organisations- och kommungränser påvisar samarbetets styrka. Sist och slutligen är det relevanta för besökaren eller den som söker information att den behövliga informationen hittas, konstaterar Råback.

Många behov, en adress

Vasaregionens invånare och turisterna som kommer hit samt företagen betjänas nu via en webbplats på adressen vasa.fi.

  • I delen Bo och lev hittar du de tjänster som Vasa erbjuder sina invånare.
  • Upplev och se-delen presenterar sevärdheter, aktiviteter och upplevelser samt det unika världsarvsområdet i Kvarkens skärgård för invånare och turister.
  • I Evenemang-delen finns alla evenemang och uppgifter som gäller ordnandet av evenemang.
  • Arbete och utbildning-delen berättar om studie- och arbetsmöjligheter i regionen.
  • I delen Företag tas i sin tur upp bl.a. servicen i anslutning till företagens verksamhet samt utvecklande av den, företagarnas nätverk, etablering i Vasaregionen samt verksamhetslokaler.
  • Information om Vasa och Vasaregionen samlar bl.a. presentationer, uppgifter om regionen, kontaktuppgifter samt information om beslutsfattandet i Vasa stad.

– Evenemangen är viktiga för regionen. Vår avsikt har varit att man hittar evenemangen på ett ställe. Det här gör det lättare både för arrangörerna att informera om sitt evenemang samt för turister och invånare att hitta intressanta evenemang. Vi meddelar under hösten mera om samarbetet i anslutning till den nya evenemangskalendern, berättar Jansson.

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista. – Vi vill betona dess säregenhet på ett sådant sätt att både regionens invånare och även turister som kommer längre bort ifrån lätt hittar våra besöksobjekt, understryker Kenth Nedergård, som är verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarkn rf.

Tidigare har till företagen riktad service funnits på olika sidor och den som har sökt information har varit tvungen att söka uppgifter från olika källor. Nu finns alla de viktigaste tjänsterna på samma sida och besökaren styrs vid behov till serviceproducentens egna sidor, berättar marknadsföringschef Mari Kattelus från VASEK.

De bekanta adresserna vasaregionen.fi, visitvasa.fi, kvarken.fi och events.vaasa.fi styrs automatiskt till den här nya vasa.fi -webbtjänsten.

Användarna deltar

Redan i webbplatsens utkastskede har invånare, turister och företagare varit med och kommenterat och utvecklat  webbtjänsten. På våren publicerades webbplatsens utvecklingsversion, om vilken besökarna har gett respons under sommaren. Responsen har varit mycket positiv. Även utvecklingsidéer har inkommit och utgående från dem har vi gjort ändringar på våra sidor, säger Salonen.

Den lokala förankringen kommer bättre fram än någonsin, då Vasas stadsdelar i den nya webbtjänsten nu har fått egna sidor. På stadsdelarnas sidor finns uppgifter om servicen i bostadsområdet, evenemang och fritidsaktiviteter.

Invånarföreningarna har varit med i skapandet av innehållet. Under hösten kommer invånarnas röster fram, då vi i Vasas sociala medier uppmanar invånare att beskriva sitt eget bostadsområde och berätta historier om det, förklarar Salonen.