Förbigå menyn
Vägmärke 4

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vatten-, avlopps- och dagvattenrören förnyas på Bokvägen

Publicerad: 29.12.2022

Vatten-, avlopps- och dagvattenrören förnyas på Bokvägen i Aspnäs fr.o.m. 9.1. Marken på området är bergig, så det är möjligt att sprängningar måste göras på byggarbetsplatsen.

De gamla rören går nära husväggarna och vid saneringen flyttas rören ut mitt på körbanan. Fastigheterna granskas före eventuella sprängningsarbeten.

Byggarbetsplatsen börjar 9.1.2023 från Radiovägen och fortsätter uppåt längs Bokvägen. Arbetet pågår till månadsskiftet mars-april.  När tjälen försvunnit förnyas gatustrukturen i sin helhet.

Arbetet medför inga stora förändringar i trafikarrangemangen. Det är dock skäl att iaktta särskild försiktighet på byggarbetsplatsområdet.

Se läget på kartan: