Förbigå menyn
Carina Granlund: Porträtt av Roger Broo, 2005–2006. Stiftelsen för Åbo Akademi. Foto: Annika Welling-Nyberg.

Vem är Roger Broo? Konstsamlarens omfattande samling på Österbottens museum

Publicerad: 15.4.2024

Uppdaterad: 6.5.2024

En utställning som öppnas i vår på Österbottens museum bjuder in besökaren att bekanta sig med en konstsamlare. Utställningen Who is Roger Broo? presenterar konstsamlaren och hans samling och strävar med hjälp av verken efter att ge en bild av honom och hans intresse för konst.

På utställningen Who is Roger Broo? ses bildkonst ur en donationssamling vid Stiftelsen för Åbo Akademi.  Konstsamlaren Roger Broo (1945–2017) skapade sin omfattande samling med verk av främst unga bildkonstnärer som var i början av sin karriär.  Broo följde med nutidskonstens utveckling och var en återkommande besökare på museernas och galleriernas utställningar.  Broo var förutom konstsamlare en aktiv aktör inom Finlands kultur- och konstfält.   

 

Carina Granlund: Utan titel 2006. Privat samling. Foto: Vesa Aaltonen

–I samlingen ingår både humor, lekfullhet och allvar.  Dess mångsidighet och brokighet berättar om ett vidsynt samlande av och genuint intresse för konst.  Det är alltid trevligt, om en utställning eller ett visst verk väcker känslor eller frågor, berättar amanuens Janna Sirén, som har varit kurator för utställningen.  

  Ursprungligen hade jag cirka 160 verk att välja mellan för utställningen, men till slut var de så många som cirka fyrahundra

En del av samlingen har tidigare visats i Åbo och Jakobstad, men i en något annorlunda form. En del av verken har också varit placerade i offentliga rum, till exempel på olika läroinrättningar. 

Utställningen på Österbottens museum växer något, då också några verk ur Åbo konstmuseums samling har tagits med samt verk som ägs av familjen.  Ursprungligen hade jag cirka 160 verk att välja mellan för utställningen, men till slut var de så många som cirka fyrahundra, säger Sirén och skrattar. 

En lång process kulminerar i en omfattande utställning

Utställningen Who is Roger Broo? har utarbetats under ett drygt år vid Österbottens museum. Kurateringen, valet av verk och planeringen av innehållet har krävt den längsta tiden, av den tid under vilken utställningen har uppkommit. Den intensivaste fasen har dock infallit på det här årets sida, då utställningen byggs och öppnas i Österbottens museum. 

– Våren 2022 tog intendent Ulrika Grägg från Stiftelsen för Åbo Akademi kontakt med oss och frågade om vi är intresserade av att visa en del av Roger Broos samling i Vasa. Naturligtvis var vi mycket intresserade av det här förslaget, berättar Sirén. 

De verk som visas på utställningen beskriver samtidigt samlaren som person.  Konstnären Carina Granlund har funderat över frågan i ett flertal skisser som hon gjort för en beställning på ett porträtt av Broo. På utställningen vid Österbottens museum ses verk av totalt 33 konstnärer, såsom Manno Kalliomäki, Veronika Ringbom och Pauliina Turakka Purhonen.   

Flera konstnärer betonade att Broo var genuint intresserad av konst och att han gärna också diskuterade konst

Samlingen har sitt fokus på grafik och målningar och bildar en helhet på ca 400 verk som sträcker sig tidsmässigt från 1950-talet till 2010-talet.  Broos maka Harriet Silius donerade efter samlarens bortgång en del av samlingen, närmare 160 verk, till Stiftelsen för Åbo Akademi.  Broo gjorde sin yrkesverksamma karriär som förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, där han arbetade i 30 år.    

– Jag träffade inte själv Roger Broo, men då jag har talat med Harriet Silius och med utställningens konstnärer har de berättat om samlaren och om sina möten med honom. Flera konstnärer betonade att Broo var genuint intresserad av konst och att han gärna också diskuterade konst, berättar Sirén. 

Utställningen fokuserar på mångsidighet

I samlingen ingår mycket olika verk och man har velat lyfta fram också mångsidigheten i samlingen. På museets väggar kommer följaktligen en intressant helhet att ses i vår. Med har också valts ett verk, där det inte finns säkra uppgifter om vem konstnären är. Man hoppas att detta ska klarna under utställningen.  

Kanske den här utställningen kunde ge någon museibesökare inspiration att börja samla konst och samtidigt stöda konstnärer, funderar Sirén. 

Utställningen har producerats i samarbete med Stiftelsen för Åbo Akademi och Vasas museer och den har kuraterats av amanuens Janna Sirén. Utställningen visas 12.4–8.9.2024 på Österbottens museum. 

Köp din museibiljett på nätet på förhand!

Du kan använda biljetten själv eller ge bort en kulturupplevelse!

Köp din biljett på förhand!

Bekanta dig med utställningarna vid Vasas museer!