Förbigå menyn
Kädestä kiinni

Säkerhetsarbetet i Vasa

Vasa vill vara en trygg och bra plats att leva och bo på för alla. Säkerhetsarbetet är en viktig del av utvecklandet av staden samt av förebyggandet av olycksfall, olyckor, störningar och brott.

Säkerhetsarbetet förverkligar och stöder målet i stadens strategi att vara trygg och välmående. Arbetet görs i samarbete med staten, kommunerna, olika myndigheter, näringslivet och organisationerna samt med invånarna.

I Vasa styrs säkerhetsarbetet av de riksomfattande riktlinjerna och temana:

  • Minska brottsligheten bland unga
  • Förbättra de äldres boendesäkerhet
  • Minska våldet i nära relationer
  • Främja goda relationer mellan befolkningsgrupper
  • Förebygga säkerhetsproblem som orsakas av alkohol och droger
  • Säkerheten i offentliga rum

Vasa har också två egna teman:

  • En utredning av den övergripande bilden i fråga om marginalisering och ojämlikhet i Vasa
  • Främjande av nätsäkerheten

Vidare pågår redan åtgärder med anknytning till bl.a. säkerheten i skolorna och invånarnas säkerhetsberedskap.

Säkerhetssamarbetsgruppen leder Vasa stads säkerhetssamarbete och stöder samt följer upp de åtgärder som behövs. Säkerhetssamarbetsgruppen leds av stadsdirektören i samarbete med Österbottens polischef och räddningsdirektör.

Vasa stads säkerhetsplan 2020–2021 godkändes i säkerhetssamarbetsgruppen 17.4.2020 och den gavs för kännedom till stadsstyrelsen 1.6.2020 och till stadsfullmäktige 8.6.2020.

Bekanta dig med Vasa stads säkerhetsplan 2020–2021 här.

Ta kontakt