Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Torkkolan tuulivoimapuisto_Pohjoismainen Ilmakuvakeskus 2016

El och fjärrvärme

Vasa Elektriska är en energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab.

Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa. Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen i Vasaregionen och Oy RAVERA Ab specialiserar sig på byggnad, underhåll och reparation av elnät.