Förbigå menyn
Torkkolan tuulivoimapuisto_Pohjoismainen Ilmakuvakeskus 2016

El och fjärrvärme

Vasa Elektriska är en energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör också dotterbolaget Vasa Elnät Ab.

Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa och Korsholm. Vasa Elnät ansvarar för elöverföringen och utvecklingen av eldistributionen i Vasaregionen.