Förbigå menyn
hus

Boendehälsa och inomhusluft

Förhållandena i bostäder och andra inomhusutrymmen, såsom skolor, daghem eller offentliga sammanträdes- och inkvarteringslokaler bör vad gäller renlighet, temperatur, fukt, ljus, buller och strålning och motsvarande förhållanden vara sådana att de inte medför sanitär olägenhet för dem som vistas i dem.

Utredning av sanitär olägenhet

När en sanitär olägenhet, dvs. en hälsorisk misstänks bör i första hand fastighetsägaren eller en representant för denna (husbolagets disponent, styrelseordföranden, hyresvärden) kontaktas och denna är skyldig att utreda orsaken till problemet och att avhjälpa olägenheterna. Exempelvis fuktskador lönar det sig att reparera genast så att inte någon hälsorisk uppkommer. Om den som äger bostaden eller annan inomhuslokal, trots motiverade förfrågningar, inte vidtar de utrednings- och reparationsåtgärder som behövs kan invånaren kontakta hälsoskyddsmyndigheten. Hälsoskyddsmyndigheten granskar bostaden och bedömer om det i bostaden eventuellt finns något som medför i hälsoskyddslagen avsedda sanitära olägenheter.

Tilläggsinformation

Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Vasa stads växel

Hälsoskyddets gemensamma e-mail adress

Vasa stads miljöavdelning