Förbigå menyn

Hyreshöjning och hyresjustering

Hyreshöjning och hyresjustering

Ordet hyreshöjning används i allmänspråket för sättet enligt hyresavtalet att justera hyran. I allmänhet kommer man i hyresavtal överens om storleken på den årliga hyreshöjningen och i det sammanhanget anges tidpunkten för höjningen. Råd och exempel på indexhöjningen av hyran hittar du här https://www.vuokralaiset.fi/pa-svenska/kunskapspaket-for-hyresgaster/hyrahojningar/indexhojningar/.

Hyreshöjningar i fritt finansierade hyreslägenheter

 • På basis av hyresavtalet kan hyran höjas om ett villkor som gäller detta har skrivits in i hyresavtalet. Av avtalet ska framgå både grunden för hyreshöjningen och tidpunkten för höjningen.
  • Om grunden för hyreshöjningen är sådan att endast hyresvärden kan räkna ut hyreshöjningens belopp, bör hyresvärden meddela hyresgästen skriftligt den nya hyran och datumet för när den träder i kraft. Det är önskvärt att meddelandet görs i god tid, t.ex. en månad innan höjningen träder i kraft.
  • Enligt god hyressed rekommenderas att hyresvärden meddelar om hyreshöjningen även när hyresgästen själv kan räkna ut höjningen och känner till tidpunkten för höjningen.
 • Hyreshöjning på andra sätt än de som nämns i hyresavtalet (nivåhöjningar som görs av hyresvärdarna).<0}
  • Förhandlingarna bör inledas minst 6 månader före den tilltänkta höjningen.
  • Höjningarna får årligen inte överskrida 15 procent annat än i situationer när man utför omfattande renoveringar som höjer fastighetens eller lägenhetens hyresvärde.
  • Om förhandlingarna inte leder till något resultat har hyresvärden i sista hand möjlighet enligt lagen att säga upp ett hyresavtal som gäller tills vidare.
  • Enligt god hyressed meddelar hyresvärden i samband med uppsägningen med vilken hyra avtalet kunde fortsätta samt inom vilken tid hyresändringen senast borde godkännas för att uppsägningen ska dras tillbaka.

 

Hyreshöjningar i ARA-hyresförhållanden

 • I ARA-hyresförhållanden, som omfattas av begränsningar, iakttas självkostnadsprincipen när det gäller fastställandet av hyran.
 • Meddelandet om hyreshöjningen bör ges minst 2 månader innan den höjda hyran träder i kraft.<0}{0>Ilmoituksesta on käytävä ilmi korotuksen peruste ja uusi vuokra.<}0{>Av meddelandet ska framgå grunden för höjningen och den nya hyran.
 • En höjning av bruksersättningar som faktureras separat (t.ex. vattenavgift) behöver inte meddelas hyresgästen särskilt, om höjningen beror på ökad förbrukning eller antalet boendet i lägenheten.
 • Med ARA-objekt avses statsbelånad bostadsproduktion för vilken kriterierna för val av boende har fastställts separat.

 

Ingen överenskommelse om hyresjustering 

 • Om man inte har kommit överens om någon hyresjustering ska, enligt god hyressed, förhandlingarna om en höjning av hyran inledas minst 6 månader före den tilltänkta höjningen.
 • Höjningen ska vara skälig och den höjda hyran motsvara lägenhetens hyresvärde.Höjningen får årligen inte överskrida 15 % annat än i situationer när man i hyresobjektet utför omfattande renoveringar som höjer hyresvärdet.

 

Källa: https://www.vuokralaiset.fi/pa-svenska/kunskapspaket-for-hyresgaster/hyrahojningar/