Förbigå menyn

Boenderådgivning

En boenderådgivare ger dig råd och hjälp i hyresskulds- och vräkningssituationer samt i andra störningssituationer som gäller boendet. Alla invånare kan få boenderådgivning, oberoende av boendeform. Du kan kontakta boenderådgivaren per e-post eller telefon. Du kan också besöka boenderådgivaren.

Du kan få hjälp av boenderådgivaren

  • när du har en hyresskuld eller problem med hyresbetalningen
  • när du håller på att bli vräkt
  • när du behöver ekonomisk rådgivning i anslutning till boendet
  • när du behöver handledning eller rådgivning i olika problematiska situationer
  • när du söker en ny bostad
  • när du har problem med att sköta bostaden
  • när du har andra utmaningar som gäller boendet

Boenderådgivaren samarbetar med lokala hyresvärdar och olika myndigheter samt med andra samarbetspartner. Boenderådgivaren kan vara i kontakt med din hyresvärd eller med de tjänster du behöver, antingen tillsammans med dig eller med ditt medgivande.

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt ta itu med problem som gäller boendet. Du kan kontakta boenderådgivaren med låg tröskel. Meningen med boenderådgivningen är att trygga att boendet kan fortsätta.

Nyttiga länkar

Läs också

Ta kontakt

Följ oss också:

Boenderådgivarnas telefontider: mån 9–15, tis 10−15, ons 9−15, tor 9−15, fre 9−14. Boenderådgivarna svarar inte i telefon i samband med kundbesök. Vi ringer upp dig efter kundbesöken.