Förbigå menyn

Boenderådgivning

En boenderådgivare ger dig råd och hjälp i hyresskulds- och vräkningssituationer samt i andra störningssituationer som gäller boendet. Alla invånare kan få boenderådgivning, oberoende av boendeform. Du kan kontakta boenderådgivaren per e-post eller telefon. Du kan också besöka boenderådgivaren.

Du kan få hjälp av boenderådgivaren

  • när du har en hyresskuld eller problem med hyresbetalningen
  • när du håller på att bli vräkt
  • när du behöver ekonomisk rådgivning i anslutning till boendet
  • när du behöver handledning eller rådgivning i olika problematiska situationer
  • när du söker en ny bostad
  • när du har problem med att sköta bostaden
  • när du har andra utmaningar som gäller boendet

Boenderådgivaren samarbetar med lokala hyresvärdar och olika myndigheter samt med andra samarbetspartner. Boenderådgivaren kan vara i kontakt med din hyresvärd eller med de tjänster du behöver, antingen tillsammans med dig eller med ditt medgivande.

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt ta itu med problem som gäller boendet. Du kan kontakta boenderådgivaren med låg tröskel. Meningen med boenderådgivningen är att trygga att boendet kan fortsätta.

Startpaket

Behöver du hjälp med att söka en bostad eller har du redan hittat en bostad men är inte säker på varifrån du kan få stöd för dina flyttkostnader? Startpaketet är en behändig guide som innehåller goda råd för att söka bostad och en lista över saker som det är bra att beakta innan man flyttar. I startpaketet finns också information om lokala hyresvärdar och internetsidor med hyresbostäder.

Startpaket

Lokala hyresvärdar

Guide för boende

Guiden är till hjälp när du söker bostad. I den hittar du också information om vem du ska kontakta i olika boenderelaterade ärenden och situationer.

Guide för boende (pdf)

Nyttiga länkar

Ekonomirådgivning

Ekonomirådgivningen är öppen utan tidsbokning i Vasa FPA:s utrymmen i Ekgården (Teräsgränden 1) var tredje torsdag 23.2, 16.3, 6.4, 27.4, 25.5 och 8.6 kl. 12.00–15.00.

Kom på besök eller ring tel. 040-482 6618. Du kan diskutera i förtroende tillsammans med sakkunniga från FPA, vuxensocialarbete, boenderådgivning, ekonomi- och skuldrådgivningen, utsökningen  och Navigatorn.

Talousneuvola Vasa svenska Tammipiha kevät 2023

Läs också

Ta kontakt

Boenderådgivare Udelius Tiina

tiina.udelius@vaasa.fi

+358 401534134

Boenderådgivare Halonen Sanna

sanna.halonen@vaasa.fi

+358 405162779