Förbigå menyn

Gatuhöjder

Byggarna och renoverarna får de uppgifter om gatuhöjder som de behöver genom att meddela tomtadressen, stadsdelen, kvarterets och tomtens nummer. Uppgifterna om gatuhöjder är avgiftsfria för alla och de antingen skickas per e-post eller kan hämtas från Kommunteknikens gatuplanering.

Planerna för nya bostadsområden och andra gatuplaner och gatuhöjder finns på sidan Planering av gator och kommunalteknik.

 

Ota yhteyttä