Förbigå menyn
vinter

Tillstånd gällande mark- och vattenområden som staden äger

Fastighetssektorns tomtservice ger markanvändningstillstånd för mark- och vattenområden som ägs av staden för olika ändamål. Service som ansluter sig till markanvändningstillstånd är bl.a. markägares tillstånd och utlåtanden, jakträttigheter och fiskerättigheter. Också hörande av grannar som behövs för bygglov eller motsvarande ansökan undertecknas av Fastighetssektorns tomtservice.

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice