Förbigå menyn

Bibliotekets boken kommer

Bibliotekets Boken kommer -service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom.

Boken kommer -kunden får det önskade biblioteksmaterialet levererat en gång i månaden på onsdagar, förutom i juli. Boken kommer -service är kostnadsfri för kunden.

Ta kontakt: Biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi

Du kan också fylla i en ansökan för Boken kommer.

  • Kontakta mig om Boken kommer

    Efter den första kontakten intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.