Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Programmet för öppna studier

Undervisningen inom programmet för öppna studier är inte grundläggande konstundervisning och omfattas finansiellt inte av statsandel. Undervisningens innehåll är inte bundet till läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning. Undervisningen ordnas som individuell undervisning och gruppundervisning.

Instrumentstudier

Undervisningen inom programmet för öppna studier inriktas på alla åldrar och studiernas längd är inte begränsad. Eleven väljer bland undervisningsutbudet läsårsvis i programmet för öppna studier ett lämpligt alternativ. Studiernas mål och innehåll definieras situations- och elevspecifikt.

Vid musikstudierna erbjuds eleven en möjlighet också till sammusicerande och studier i musikens grunder, om det finns rum i grupperna. Om eleven så önskar kan den fördjupade läroplanen för grundläggande konstundervisning följas.

Till öppna studieprogrammet kan du söka 1.4.-30.9. och 1.12.-31.01.

Anmälan i Kuula-institutets Wilma

Sångstudier

Till sång på öppna studieprogrammet är det inget inträdesprov och inte heller ålders- eller kommungränser. Inom sång kan du rikta in dej på endera klassisk musik eller rytmmusik. Rytmmusik är t.ex. rock, pop och jazz.

Till öppna studieprogrammet kan du söka 1.4.-30.9. och 1.12.-31.01.

Anmälan i Kuula-institutets Wilma

Vuxenbalett

Vuxenbalett är för personer äldre än 16 år. På timmarna övas balettens grundrörelser vid balettstången och i rummet. Övningarna utvecklar dansarens kroppskännedom och –linjering samt balettens stilenliga rörelser.

Undervisning ordnas i mån av möjlighet.

Undervisning under höstterminen 2020:

måndag
kl. 18.45 – 20.00 nybörjarnivå
Danssalen Bello, Kuula-institutet
Den första danslektionen är måndagen den 24.8.2020.

torsdag
kl. 17.15 – 18.30 fortsättningsnivå
Danssalen Bello, Kuula-institutet
Den första danslektionen är torsdagen den 27.8.2020.

Terminsavgiften är 120 € och den innehåller 15 undervisningsgånger.


Lärare och tilläggsuppgifter:

Iiris Kankaanpää
(Obs! Anträffbar från och med torsdagen den 13 augusti 2020)
iiris.kankaanpaa@edu.vaasa.fi
040 196 4949

Anmälan i Kuula-institutets Wilma

Aikuisbaletti

Andra studier

Även personer som inte är inskrivna i Kuula-institutet har möjlighet att delta i undervisningen i musikens grunder, eller teoriämnen i musik. Anmälan görs till kansliet senast 15 augusti. Terminsavgiften är 113 €.

Anmälan i Kuula-institutets Wilma

 

Ta kontakt

  • Kansli (06) 325 3822, 0400 430 131, (06) 325 3821

kuula-institutet@edu.vaasa.fi