Förbigå menyn
pulkabacke

Pulkabackar

Välkommen och upplev pulkåkningens tjusning!

I Vasa får man glädjas åt vinterns snö och fart och fläkt i flera olika pulkbackar. Alla pulkbackar får fritt användas av stadsbor och besökare.

De officiella pulkbackarna finns i olika delar av staden och de är lättillgängliga för pulkfolket.

Pulkabackarna har valts utifrån användarantal, läge samt backens belysning.

Pulkåking i backen sker på eget ansvar.

Inom stadens område finns åtta platser som officiellt har klassificerats som pulkabackar.

Centrum – Fiskstrandens pulkbacke

 • Strandgatan, Vasa (mittemot Strandgatan 14 på havsidan vid gamla Vattendomstolen och Fiskets hus).
 • Pulkbacken är formad som än bassäng, som har skyddsvallar byggda på sidorna. På skyddsvallen är därtill monterat ett skyddsnät. Den höga skyddsvallen förhindrar nedfart på cykelvägen. Vallens övre kant är jämn, vilket underlättar gång tillbaka till backen. Fiskstrandens pulkbacke passar för alla åldrar och är en trygg plats på grund av skyddsvallarna.
 • Parkeringsplatser finns framför Fiskets hus (från Blå vägen, obs parkeringstidsbegränsning på vardagar och lördagar), även vid Strandgatan ovanför pulkbacken.
 • Direkt belysning finns inte, endast cykelvägens belysning.

Vapenbrödrabyn – Edvinsstigens pulkbacke

 • Edvinsstigens lekområde, Nöjesvägen, Vasa.
 • I Edvinsstigens backe får man känna farten tjusning, vilket gör att den passar speciellt för vana backåkare.
 • På lekområdet finns grillmöjlighet samt en bord- och bänkkombination.
 • Parkeringsplats i anslutning till lekområdet.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Gerby pulkbacke

 • Gerby strandvägen (Gerbyberget i närheten av Gerby hundpark).
 • Gerby pulkbacke på Gerbyberget består av två olika backar. Objekten passar speciellt för backåkare som redan börjat skolan.
 • Parkeringsplats finns i anslutning till hundparken.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Infjärdens pulkbacke

 • Hästhagavägen, Vasa.
 • Pulkbacken i Infjärden är lämplig för alla åldrar, men är ett speciellt passligt objekt för barn i daghems- och lågstadieåldern.
 • Det finns ingen parkeringsplats på området.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Pulkbacken vid sandgroparna i Korsnäståget

 • Vattentagsvägen, Vasa
 • I Korsnästågets backe kan du uppleva Vasas mest fartfyllda åkning och den passar därför speciellt för vana backåkare.
 • På stranden av den lilla sjön i närheten av pulkbacken finns ett vindskydd och en grillplats.
 • Det finns en parkeringsplats på området.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Pulkbacken vid Gamla Vasa ruiner

 • Köpmansgatan, Vasa.
 • Pulkbacken i Gamla Vasa är lämplig för alla åldrar, men är ett speciellt passligt objekt för barn i daghems- och lågstadieåldern.
 • På området finns grillmöjlighet (bara på vinter).
 • Den närmaste parkeringsplatsen finns på Köpmansgatan, på den offentliga parkeringsplatsen bredvid Ruinkiosken, därifrån det är ca 50 meter till pulkbacken.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Sunnanvik – Apelsinbackens pulkbacke

 • Kaskögatan, Vasa (invid friluftsleden som går från Kaskögatan mot Helsingörgatan).
 • Apelsinbacken består av två olika backar. I den större backen får de mer erfarna åkarna släppa loss i pulkbacken. Den mindre backen passar för dem som just börjat åka, speciellt för åkare i daghemsåldern.
 • På området finns grillmöjlighet.
 • Den närmaste parkeringsplatsen finns i omgivningarna kring Sunnanviks torgpark, från vilken det är ca 200 meters promenad till pulkbackarna.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.

Öjbergets pulkbacke

 • Öjbergsvägen, Vasa.
 • En trygg pulkbacke för åkare i daghemsåldern som just börjat åka backe.
 • I närheten av pulkbacken finns ett grilltak.
 • Det finns en parkeringsplats på området.
 • Belysningen i backen är tänd samtidigt som gatubelysningen.
 • För underhållet av Öjbergets pulkbacke ansvarar Vasa stads Idrottsplatsavdelning (tfn 040-086846, ojberget@vaasa.fi).

Pulkbackar på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16