Förbigå menyn

Större hackspett

Dendrocopos major

Den större hackspettens kännetecken är den röda nederdelen och den i övrigt svartvita fjäderdräkten. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Den större hackspetten är den primära hackspetten i Finlands skogar. Arten är allmän i hela landet söder om gränsen för granens utbredning. Det häckande beståndet varierar i enlighet med granens och tallens fröskörd.

  • Längd 24 cm
  • Hackar själv ut bohålan i en asp eller björk
  • Stannfågel. Vandrar tidvis under höstarna.
  • Livnär sig på frön, säd och insekter. Besöker också fågelborden för att äta talg.

Livsmiljö. Den större hackspetten häckar i barr- och blandskog. Boet hackas vanligtvis ut i en asp, som är artens viktigaste boträd. Den större hackspetten har vant sig vid människor och kan häcka nära bebyggelsen.

Förekomst i Vasa. Den större hackspetten observerades under häckningssäsongen i ca 130 atlasrutor. Arten häckar på skogsområden såväl på fastlandet som i skärgården. I centrum och på de stora åkerområdena i den södra delen av staden saknas arten bland de häckande fåglarna.