Förbigå menyn
Molnträsket

Utflyktsmål

Naturen är alltid nära den som rör sig i Vasa. Stränderna och grönområdena i staden lockar till utflykter i närnaturen under alla årstider. På vintern finns många områden för skidturer. På våren och sommaren är naturen som frodigast längs stränderna. En klar höstdag kan du plocka svamp i en närliggande skog. Vasas natur bjuder på mångsidiga upplevelser varje dag året runt.

I Vasa finns också intressanta platser som vittnar om stadens historia. Gamla parker, trädgårdar och byggnader har mycket att berätta och är trevliga utflyktsmål.

Oavsett om du vandrar i djupa skogar eller njuter av parknaturen är det viktigt att respektera allt levande och komma ihåg allemansrätten.

Naturmiljöer

1. Gerby
2. Infjärden
3. Metviken
4. Molnträsket
5. Vasklot
6. Blåbärslandet
7. Sunnanvik
8. Öjen
9. Södra stadsfjärden
10. Öjberget
11. Söderfjärden

Kulturmiljöer

12. Dammbrunnsområdet
13. Roparnäs sjukhusområde
14. Gamla Vasa

Lär dig mera om allemansrätten