Förbigå menyn

Esplanaderna

Centrum av Vasa stad genomskärs av fem esplanader

  • Handelsesplanaden
  • Hovrättsesplanaden
  • Korsholmsesplanaden
  • Kyrkoesplanaden
  • Vasaesplanaden

Esplanaderna är viktiga gröna korridorer, som strukturerar staden och förenar de olika grönområdena i den.

I esplanaderna finns statyer och historiska brunnskonstruktioner.

Trädslagen i esplanaderna är lind, lönn och björk.

 

Undersidor

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16