Förbigå menyn
Alprosparken

Alprosparken

Kottaraisenkatu 9, Vasa

Alprosparken är en fridfull, stämningsfylld och skuggig park på ett litet tallskogsbevuxet kärrområde. Området korsas av gångar med flis och invid rutten växer ett tiotal olika arter av alpros. Växternas bästa blomningstid är i början av sommaren. Parken har bänkar där man kan slå sig ned.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass C1

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16