Förbigå menyn
Dammbrunnsparken (Dammbrunnen)

Dammbrunnsparken (Dammbrunnen)

Dammbrunnsvägen, Vasa

Dammbrunnsparken är en skyddad och trivsam fritidspark.

Växtligheten har förnyats i området på 2010-talet. I parken växer lövträd, buskar, mångåriga blommande växter, dvs. perenner samt sommarblommor under sommarsäsongen. På området finns också äldre barrträd samt klippta gräsområden.

I mitten av parken finns en damm med en springbrunn. På området finns bänkar där man kan slå sig ned, en brygga och ett grilltak.

På området finns vidare konst; husdjur gjorda av trä och en tjärad båt. På området finns också en promenadled. I Dammbrunnsparken finns även för seniorer avsedda konditionsredskap.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, C1

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16