Förbigå menyn
Edvinsstigens park

Edvinsstigens park

Aleksis Kivivägen 57, Vasa

Edvinsstigens park är ett barrträdsdominerat område i naturtillstånd. Invid friluftsleden finns Edvin Hevonkoskis konstverk utplacerade. Det finns cirka 150 konstverk på området. Verken är gjorda av trä, skrotmetall samt återvinningsmaterial. De första verken blev färdiga år 1983. På området finns också en s.k. korsuby  som skildrar krigets historia och därtill hörande flera byggnader bl.a. en manskapskorsu, en skyttegrav och en rökbastu. I anslutning till Edvinsstigens park finns en lekpark och en grillplats.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass C2, E

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16