Förbigå menyn
Gamla Vasa kyrkoallé

Gamla Vasa kyrkoallé

Köpmansgatan, Vasa

Gamla Vasa kyrkoallé (före detta Hovrättsesplanaden) hör till Finlands värdefullaste historiska parker. Det är den äldsta offentliga parken i landet som har bevarats och som fortfarande är i användning.

Sommaren 1775 gav kung Gustaf III order om grundande av en ny hovrätt. Hovrätten skulle förläggas i Vasa och för detta ändamål skulle en ny byggnad byggas. I anslutning till den var man tvungen att bygga en parkgata ”för att försköna Vasa och hela landet”.

Hovrättens esplanad planerades av Carl Fredrik Adlercrantz. Fyra rader med asp planterades i parkens trädallé år 1781. Under åren 1836-1842 ersattes asparna med lindar. Den ståtliga lindallén bevarades i Vasas brand år 1852.

Efter Vasas brand flyttades hovrätten till nya Vasa och gamla hovrättsbyggnaden ändrades till Korsholm kyrka. Kyrkallén leder till kyrkan och är ett populärt besöks- och fotograferingsobjekt.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16