Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Gamla Vasa kyrkoallé

Gamla Vasa kyrkoallé

Köpmansgatan, Vasa

Gamla Vasa kyrkoallé (före detta Hovrättsesplanaden) hör till Finlands värdefullaste historiska parker. Det är den äldsta offentliga parken i landet som har bevarats och som fortfarande är i användning.

Sommaren 1775 gav kung Gustaf III order om grundande av en ny hovrätt. Hovrätten skulle förläggas i Vasa och för detta ändamål skulle en ny byggnad byggas. I anslutning till den var man tvungen att bygga en parkgata ”för att försköna Vasa och hela landet”.

Hovrättens esplanad planerades av Carl Fredrik Adlercrantz. Fyra rader med asp planterades i parkens trädallé år 1781. Under åren 1836-1842 ersattes asparna med lindar. Den ståtliga lindallén bevarades i Vasas brand år 1852.

Efter Vasas brand flyttades hovrätten till nya Vasa och gamla hovrättsbyggnaden ändrades till Korsholm kyrka. Kyrkallén leder till kyrkan och är ett populärt besöks- och fotograferingsobjekt.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16