Förbigå menyn
Gamla Vasa stationspark

Gamla Vasa stationspark

Köpmansgatan, Vasa

Den historiskt värdefulla stationsparken ligger i Gamla Vasa, bakom S:ta Maria kyrkoruinsparken invid järnvägsspåret.

Parken är lummig, behagligt skuggig och skapar en stämning av gammal trädgård med sina fina alléer.

Stationsparken planerades år 1909. Många olika arter i parkens ursprungliga växtlighet har bevarats ända till våra dagar. I parken finns fortsättningsvis ädellövträd, prydnads- och nyttobuskar samt mångåriga blommande växter, dvs. perenner. En av de finaste sevärdheterna i parken är almallén samt raden av lindar som är ståtliga året runt.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, C1

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16