Förbigå menyn
Jukolaparken

Jukolaparken

Tomasvägen, Vasa

Jukolaparken är ett trivsamt parkområde mitt i Vapenbrödrabyns bostadsområde.

På området finns något för alla; i parken finns en vidsträckt lekplats för barn, en sandplan där man kan spela olika bollspel, tennisplan och bänkar där man kan slå sig ned.

Växtligheten i parken består av stora löv- och barrträd samt buskgrupper. I området finns stora lösa stenar, som har funnits där redan länge innan parken anlades. De ger Jukolaparken och hela Vapenbrödrabyn ett intressant och särpräglat uttryck.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16