Förbigå menyn
Kaserntorgsparken

Kaserntorgsparken

Västra Kasärntorget 7, Vasa

Kaserntorgsparken består av öppna gräsområden, träd- och buskplanteringar och gångar. I mitten av parken finns den Helige Nikolaos kyrka, som är  Vasa ortodoxa församlings kyrka.

På den sida av parkområdet som vetter mot Korsholmsesplanaden finns flera minnesmärken: Österbottens jägarbataljons minnessten från 1964, Truppförbandens traditionsmur, tre olika murar med minnesplattor samt en Lotta Svärd-staty från år 2005. Truppförbandens traditionsmur har rests för att presentera krigs- samt fredstida truppförband och enheter som har grundats eller verkat i Vasa.

På båda sidorna om traditionsmuren finns fältkanoner m/1873 som donerats till Vasa stad och härstammar från 1918 års krigsbyte. Fältkanonerna är fyra till antalet.

I anslutning till parken finns ett lekområde för barn.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16