Förbigå menyn
Kyrovägens park

Kyrovägens park

Kyrövägen, Vasa

Kyrövägsparkens växtlighet har förnyats på 2010-talet. I parken växer ett flertal prydnadsbuskar såsom t.ex. nordrönn, bärhäggmispel, blodhägg, prydnadsäppelträd samt parksyrener. På området finns även gamla barrträd och klippta gräsmattor. Landskapsmässigt är parken öppen. Parken har bänkar där man kan slå sig ned.

I anslutning till parken finns ett lekområde.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16