Förbigå menyn
Lagmansparken

Lagmansparken

Lagmansgränden, Vasa

I Lagmansparken finns det sysselsättning för barn. Parken har ett lekområde och en sandfotbollsplan och en bollvägg. En traktor byggd i trä är ett populärt lekobjekt. På området finns gräsmatta, buskar och träd, exempelvis rönnar.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16