Förbigå menyn
Lindarstigens park

Lindarstigens park

Lindarstigen, Vasa

I Lindarstigens park växer lövträd, bl.a. gamla rönnar som ger området en skuggig atmosfär. På området finns klippta gräsmattor. I parken finns olika, för seniorer avsedda konditionsredskap. I parken finns även ett lekområde för barn samt bänkar där man kan slå sig ned.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16