Förbigå menyn
Lindparken (Kronomagasinsparken)

Lindparken (Kronomagasinsparken)

Strandgatan, Vasa

Lindparken, som också är känd under namnet Kronomagasinsparken, omger Vasa länsfängelse (från år 1863) och Kronomagasinet (från år 1866). En parkplan gjordes för området år 1937 och dess nuvarande struktur med grusgångar och små öppna platser följer fortsättningsvis den ursprungliga planen.

Parken finns invid vattnet och det är fin utsikt därifrån mot havet.

Området sköts delvis naturenligt. I parken finns också mångåriga blommande växter, perenner samt klippt gräsmatta. Gammalt trädbestånd växer på området. I parken planterades en ek som minnesträd för Vasas 400-årsjubileum år 2006.

På havssidan av gången som går genom parken finns det nubbstenstrappor.

På området finns också en lekpark och sittplatser. I parken finns djurmotiv av granträ såsom en fjäril, en nyckelpiga och en trollslända. Från Lindparken har en led som går längs en vågbrytare anlagts till Skräddargrund, där det finns ett grönområde.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, A3, C2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16