Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Parken vid Brändö torg

Parken vid Brändö torg

Brändövägen, Vasa

På Brändö torg finns en fontän med namnet Havsvinden, som skaffades år 1975 för att högtidlighålla stadsfullmäktiges 100-årsjubileum.  I närheten av fontänen finns en terrass som är byggd av natursten och har formen av en amfiteater. I parken finns sommartid planteringar av sommarblommor. I området finns flera sittplatser för vistelse.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16

  • 040 353 1848