Förbigå menyn
Parken vid Brändö torg

Parken vid Brändö torg

Brändövägen, Vasa

På Brändö torg finns en fontän med namnet Havsvinden, som skaffades år 1975 för att högtidlighålla stadsfullmäktiges 100-årsjubileum.  I närheten av fontänen finns en terrass som är byggd av natursten och har formen av en amfiteater. I parken finns sommartid planteringar av sommarblommor. I området finns flera sittplatser för vistelse.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16