Förbigå menyn
Paukkulaparken

Paukkulaparken

Paukkulavägen, Vasa

Växtligheten i Paukkulaparken består av yngre löv- och barrträd samt av ängsliknande växtlighet i naturtillstånd. I parken finns ett våtmarksområde, en dagvattendamm, där av sjöfåglarna t.ex. änder trivs. I parken finns ett lekområde och en tunnel av vide.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, A3, C2, G

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16