Förbigå menyn

Sandviksparken (Villa)

Sanmarksgatan, Vasa

Villan i Sandviksparken är en societetsvilla som byggdes under gamla Vasas tid. Dess historia börjar redan i början av 1800-talet. Villan representerar till sin ursprungliga stil en regionalt sällsynt herrgårdsarkitektur från empiretiden.

Parken runt villan började ta form på 1830-talet. De äldsta lindarna som växer på området har förmodligen planterats åren 1841–1842. Den svenska trädgårdsarkitekten Sven Lindh utarbetade en parkplan för området på 1880-talet. I planeringen av parken har efter det deltagit flera kända trädgårdsarkitekter, som trädgårdsarkitektoniskt gjort området väldigt betydande. I parken syns karaktärsdrag som är kännetecknande för både engelsk och tysk trädgårdsstil.

Parken är numera ett populärt promenadmål samt en rekreations- och festplats. På området finns sommartid planteringar av sommarblommor.

I Sandviksparken finns även en vänortspark som är uppkallad efter Vasas vänorter. På området finns konstverk och statyer.

I parkområdet finns en spånbana med uteträningsredskap. Vasa stads idrottsservice svarar för skötseln av redskapen.

Brages friluftsmuseum gränsar till Sandviksparken.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2, A3, C2, C3

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16