Förbigå menyn
Stadshusparken

Stadshusparken

Senatsgatan 1, Vasa

Stadshusparken är en representationspark i stadens centrum och den har planerats år 1883.

Stadshusparken är landskapsmässigt en öppen park med klippt gräsmatta och växtlighet. I parken växer gamla och stora träd. Kring stadshuset finns rosenplanteringar. Under sommaren finns vackra sommarblomsplanteringar i kärl och torn i parken. En raritet i parken är hästkastanjer som växer på yttersta gränsen av sitt utbredningsområde.

I parken finns flera statyer över bemärkta personer i Vasas historia. Emil Wikströms bronsstaty av kommerserådet Joachim Kurtén är från år 1908. Bronsstatyn som föreställer kommerserådet A. A. Levón är ett verk av skulptör Lauri Leppänen från år 1949. Kompositören Toivo Kuulas minnesmärke är planerat av Väinö och Matti Aaltonen år 1963. Stenfält är ett verk av Asko Halme, vilket fungerar som förevisningsområde för konstverk.

I parken finns också en lekpark och parkbänkar att sitta på.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A1

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16