Förbigå menyn
Svarvargatans park

Svarvargatans park

Svarvargatan, Vasa

Svarvargatans park är en landskapsmässigt öppen, skuggig park. I parken finns granar och gamla björkar, buskar och klippta gräsmattor. I parken planteras sommarblommor på somrarna. Parken har bänkar där man kan slå sig ned.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16