Förbigå menyn

Tamronparken

Myllykatu 3, Vaasa

Tamronparken ligger i dalen vilket skapar en lundartad atmosfär i parken. Växtligheten i Tamronparken består av lövträd samt ängsliknande växtlighet i naturtillstånd. I parken finns planterade gammaldags prydnadsbuskar som t.ex midsommarrosor och syren. Genom parken går en parkgång och ett dagvattendike. Där finns bänkar och sittplatser. Där finns även en liten inofficiell pulkbacke. Tidigare på den här platsen har funnits ett kafferosteri. Byggandet av parken inleddes år 2017 och färdigställdes år 2018.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklasser A3, B2, C2

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må-fre kl. 8-16