Förbigå menyn
Torgparken i Sunnanvik

Torgparken i Sunnanvik

Harstadsgatan, Vasa

Torgparken är landskapsmässigt en öppen rekreationspark. Parken är en del av Vasas bostadsmässområde. Mässan ordnades år 2008. Området har mångsidig växtlighet såsom gamla lindar, olika äppelträd och mångåriga blommande växter, dvs. perenner. Gräsmattorna underhålls genom att de klipps.

I parken finns ett lekområde.

På området finns bänkar där man kan slå sig ned.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16