Förbigå menyn
Västra Långgatans kvarterspark

Västra Långgatans kvarterspark

Västra Långgatan, Vasa

Västra Långgatans park är också känd under namnet Ristinokka. Parken är landskapsmässigt öppen. På området växer barr- och lövträd, buskar och klippt gräsmatta. I parken finns bord samt bänkar där man kan slå sig ned. Vidare finns det i parken ett lekområde för barn. I närheten av parken finns en grusbelagd spelplan, där man kan spela till exempel fotboll.

Den här parken underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16