Förbigå menyn
Wolffska parken

Wolffska parken

Wolffskavägen, Vasa

Wolffska parken ligger på ämbetshusets tomt. Parkens historia går tillbaka till 1890-talet, då Finlands tionde allmänna lantbruksutställning hölls i Vasa. Då planterades växter för utställningen i Wolffska parken. I och med att ämbetshuset byggdes har antalet gamla växter minskat i parken, men ännu finns några gamla träd kvar.

Om våren är de blommande blåsipporna och vitsipporna en anslående syn i parken.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16