Förbigå menyn
Katt i famnen

Djurskydd

Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till tillsynsveterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen.

Djur ska på bästa möjliga sätt skyddas mot lidande, smärta och plåga samtidigt som välbefinnande och god behandling ska främjas.

Djurskyddslagen föreskriver bland annat om djurens förvaringsutrymmen, foder, vård, behandling och avel. Kommunen samt statliga myndigheter som polisen deltar i övervakningen av djurskyddslagen. I brådskande ärenden kan du kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.

I Vasa sköter tillsynsveterinären uppgifter som ansluter sig till djurskyddet. I Vasa är tillsynsveterinärens kontor på miljöavdelningen.

Hittedjursservice

En herrelös hund, katt eller motsvarande små sällskaps- eller hobbydjur som omhändertagits kan överlämnas till ett hittedjurshem som ordnas av kommunen eller flera kommuner gemensamt för tillfällig skötsel. Hittedjurshemmet förvarar ett omhändertaget djur i minst 15 dagar. Därefter har hittedjurshemmet rätt att sälja, överlåta eller avliva djuret.

Vilda djur som omhändertagits på grund av sjukdom eller skada bör befrias, om man kan anta att djuret utan problem anpassar sig till ett liv i naturen. Om djuret inte kan befrias eller skötsel inte kan ordnas, bör djuret avlivas. Djurets ägare eller innehavare kan bli tvungen att betala ersättning för kostnader till följd av djurets omhändertagande, skötsel och eventuell avlivning.

I Vasa hittedjur, såsom katter och hundar kan överlämnas till Koiratarha Kulkuri.
Överlämningen av hittedjur är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter