Förbigå menyn
seniorer

Hushållens beredskap

Medborgarnas och olika samfunds egen beredskap är grunden för kriståligheten i samhället! Varje hushåll ska se till att det i hemmet finns vatten, mat och andra förnödenheter så att de räcker för tre dygn.

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.

I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förebereda sig för störningssituationer.

Hemförråd

 • Vatten att dricka och för tvättning
 • Kärl för uppbevaring av vatten
 • Mat, t.ex. torrproviant och konserver samt burköppnare
 • Livsmedel för specialdiet
 • Ficklampa och reservbatterier
 • Batteridriven radio och reservbatterier
 • Hygienartiklar
 • Mediciner, förstahjälpen- och primärsläckningsutrustning
 • Ljus och tändstickor och stormkök
 • Varma täcken eller sovsäckar
 • Kontanta medel
 • Husdjurstillbehör
 • Om du bor i ett hus med öppen spis, vedspis eller vedeldad bastuugn, skaffa tillräckligt med ved som reservvärme
 • Se tili att bensintanken i din bil är så fylld som möjligt

Hemförrådet används dagligen genom iakttagande av “bäst före”-rekommendationerna och ersätts kontinuerligt med nya varor. På så sätt hålls livsmedlen och förnödenheterna användbara.

Vid elvabrott

 1. Ta ficklampan från platsen som reserverats för den.
 2. Stäng elspis, cirkelsåg m.m. hushållsmaskiner eller -apparater som skapar farliga situationer.
 3. Ring nödnumret 112 endast i nödsituationer. I andra ärenden hjälper Medborgarinformationen, tfn 0295 000 eller medborgarradgivning.fi.
 4. Slå på en batteridriven radio och lyssna på eventuella anvisningar från myndigheterna (Yle Radio Vega 101,0 MHz).

Bekanta dig med Vasa stads broschyr Hemförrådet i skick här. (PDF)

72tuntia.fi

spek.fi

Installation och användning av mobilappen 112 Suomi

1. Ladda ner appen på din telefon från en appbutik. Appen heter ”112 Suomi”

2. Mata in ditt telefonnummer i appen när du använder den för första gången

3. I en nödsituation ring nödnumret via appen. Då förmedlas koordinaterna för den plats du befinner dig på automatiskt till nödcentraloperatören

4. Följ med varningsoch myndighetsmed -delandena som förmedlas via appen

Läs mer om 112 Suomi -appen.

Vad ska jag göra när jag hör den allmänna farosignalen?

 1. Testsignalen är ett oavbrutet jämnt larmanordningsljud som varar i 7 sekunder. Testsignalen förutsätter inga åtgärder av människorna.
 2. Med den allmänna farosignalen kan man snabbt varna och styra de människor som befinner sig i farozonen, den varnar om en omedelbar fara som hotar människor. Efter signalen kommer det alltid anvisningar och information (varningsmeddelande) om orsaken till larmet i radio och TV.
  Efter att ha hört den allmänna farosignalen ska man:

  • omedelbart gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster, ventilationsöppningar och ventilationen,
  • lyssna på radio och följa de instruktioner som ges,
  • undvika att använda telefon för att linjerna inte ska blockeras,
  • i undantagsförhållanden förflytta sig omedelbart till skyddsrum.
 3. Faran över -signalen är ett meddelande om att det varningstillstånd som den allmänna farosignalen gällde är över när hotet eller faran inte längre existerar. Faran över-signalen är ett oavbrutet och jämnt ljud som varar i en minut.

 

Vad ska jag göra i en farlig situation förknippad med gas eller strålning?

I en farlig situation som är förknippad med gas eller strålning ges den allmänna farosignalen.

I en farlig situation som är förknippade med gas:

Om du redan är inomhus och känner lukten av gas:
• håll ett blött klädesplagg mot munnen och andas genom den
• om möjligt, gå till en övre våning och stanna där
• lyssna i lugn och ro på radio och vänta tills faran är över

Om du är ute och inte kan komma in:
• försök komma bort från under gasmolnen och till sidvinden
• försök komma så högt upp som möjligt, till exempel upp på en backe
• håll ett blött klädesplagg, gräs, torv eller mossa framför munnen och andas genom den

I en farlig situation som är förknippad med strålning:
1. Gå in
2. Var beredd på att ta en jodtablett
3. Skydda vattnet och maten – också djurens
4. Läs, lyssna och sök tilläggsinstruktioner och följ med medierna

Läs mera.

 

Var finns mitt närmaste befolkningsskyddsrum?

Personer som bor i en glesbygd eller i ett småhusområde har vanligtvis inget så kallat eget befolkningsskyddsrum, utan alternativen är antingen att skydda sig där man är (tillfälliga befolkningsskyddsrum) eller evakuering. När det gäller personer som bor i stadsmiljö är det närmaste befolkningsskyddsrumet vanligtvis bostadsaktiebolagets eget befolkningsskyddsrum eller arbetsplatsens befolkningsskyddsrum. I Österbotten finns inga allmänna befolkningsskyddsrum.

Kanalerna som förmedlar varningsmeddelanden:

Radio:
Rundradions kanaler, kommersiella radiokanaler som har en långvarig koncession.

TV:
YLE1, YLE2, YLE Teema, YLE Fem och de kommersiella kanalerna MTV3, Nelonen, Sub.

Övriga:
Rundradions webbplats, text-tv, Rundradions app, Appen 112 Suomi och Nödcentralverkets webbplats 112.fi/sv

 

Läs mer om beredskap och säkerhet:

Österbottens räddningsverk