Förbigå menyn
seniorer

Hushållens beredskap

Medborgarnas och olika samfunds egen beredskap är grunden för kriståligheten i samhället! Varje hushåll ska se till att det i hemmet finns vatten, mat och andra förnödenheter så att de räcker för tre dygn.

Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.

I hemmen bör man förbereda sig att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. Det skulle vara bra om det fanns mat och läkemedel hemma för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder, dvs. att veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en svalnande bostad.

Privathushållens beredskap är av stor betydelse för samhället och framför allt för människan själv. Därför bör var och en förebereda sig för störningssituationer.

Hemförråd

 • Vatten att dricka och för tvättning
 • Kärl för uppbevaring av vatten
 • Mat, t.ex. torrproviant och konserver samt burköppnare
 • Livsmedel för specialdiet
 • Ficklampa och reservbatterier
 • Batteridriven radio och reservbatterier
 • Hygienartiklar
 • Mediciner, förstahjälpen- och primärsläckningsutrustning
 • Ljus och tändstickor och stormkök
 • Varma täcken eller sovsäckar
 • Kontanta medel
 • Husdjurstillbehör
 • Om du bor i ett hus med öppen spis, vedspis eller vedeldad bastuugn, skaffa tillräckligt med ved som reservvärme
 • Se tili att bensintanken i din bil är så fylld som möjligt

Hemförrådet används dagligen genom iakttagande av “bäst före”-rekommendationerna och ersätts kontinuerligt med nya varor. På så sätt hålls livsmedlen och förnödenheterna användbara.

 

Vid elvabrott

 1. Ta ficklampan från platsen som reserverats för den.
 2. Stäng elspis, cirkelsåg m.m. hushållsmaskiner eller -apparater som skapar farliga situationer.
 3. Ring nödnumret 112 endast i nödsituationer. I andra ärenden hjälper Medborgarinformationen, tfn 0295 000 eller medborgarradgivning.fi.
 4. Slå på en batteridriven radio och lyssna på eventuella anvisningar från myndigheterna (Yle Radio Vega 101,0 MHz).

 

Bekanta dig med Vasa stads broschyr Hemförrådet i skick här. (PDF)

 

72tuntia.fi

spek.fi

pohjanmaanpelastuslaitos.fi