Förbigå menyn
personer som fyller i formulär

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Om du behöver stöd med utkomster eller du har frågor gällande ekonomiskt stöd, hittar du en sammanställning om stödformerna på denna sida, vare sig du är arbetslös, studerande, barnfamilj eller nyss flyttad till Finland.

Stöd till nya företagare och arbetslöshetsersättning

Arbetslös arbetssökande: Pröva på företagande med arbetslöshetsförmån eller ansök om startpeng Läs mer

Tjänsten Företagarens ekonomihjälp är en nationell tjänstehelhet som erbjuder hjälp och råd för små och medelstora företagare och företag med ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter. Företagarens ekonomihjälp

NTM-centraler stöder små och medelstora finländska företags utvecklings- och investeringsprojekt. Läs mer

Snabbguide om arbetslöshetsförmåner

Stöd för barnfamiljer

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Stödet är avsett att trygga utkomsten i situationer då lönen, arbetslöshets-, pensions-, eller sjukdomsskyddet eller andra inkomster inte räcker till för nödvändiga levnadskostnader.

Läs mer

Eko­no­mi- och skuldråd­giv­ning

Vasa Ekonomirådgivning

Undrar du över din egna ekonomiska situation?
Du behöver inte lämnas ensam med ekonomiska bekymmer!
Ekonomirådgivningen är öppen utan tidsbokning i Vasa
Ekgården, Teräsgränden 1.
Se tidtabellen bakom länken.

Kom på besök eller ring tel. 040-482 6618

Läs mer

Ekonomi- och skuldrådgivarna kan hjälpa dig som är orolig för din egen ekonomi. Du får råd i alla slags ekonomiska ärenden i vardagen och hjälp till exempel med att planera din penninganvändning och att hålla budgeten. 

Läs mer

Mathjälp

Övrigt stöd gällande utkomst

Organisationer, föreningar och församlingar kan också erbjuda annat stöd för tryggande av utkomst och välmående. Kolla till exempel: 

Frälsningsarmén (tvåspråkig)

Lähimmäiskoti (bara på finska)

Pienperheyhdistys ry (bara på finska och engelska)

Hyvinvointilomat ry (bara på finska och engelska)