Förbigå menyn
Gatuvyer i Vasa.

Rådgivning och stöd i fråga om bostäder

Bostadsrelaterade tjänster tillhandahålls av både Vasa stad och organisationer.

Vasa stads boenderådgivning

En boenderådgivare ger dig råd och hjälp i hyresskulds- och vräkningssituationer samt i andra störningssituationer som gäller boendet. Alla invånare kan få boenderådgivning, oberoende av boendeform.
Läs mer.

Boende och byggande i Vasa

Boende i Finland (flerspråkig)