Förbigå menyn

Österbottens medlingsbyrå

Medling i brottsmål är en avgiftsfri tjänst, där den för brottet misstänkte och brottsoffret kan träffa varandra konfidentiellt genom opartiska medlares förmedling.

Vid medlingen behandlar vi psykiska och materiella skador som drabbat brottsoffret och försöker hitta en lösning som gottgör skadorna och som tillfredsställer de inblandade parterna. Medlingen kan även gälla sådana tvister där åtminstone den ena parten är en fysisk person. Medlingen styrs av Lagen om medling vid brott och i vissa tvister 1015/2005.

Syftet med medling är att parterna genom att själva vara aktiva finner sätt att lösa konfliktsituationer som uppstått på grund av brott och tvister. Medlingen är frivillig, konfidentiell, kostnadsfri och opartisk.

Initiativ till medling, med vilket ärendet aktiveras, kan tas av:
– en part
– mindeårings vårdnadshavare eller annan laglig företrädare
– intressebevakare för en omyndigförklarad person som nått myndighetsålder
– polis- eller åklagarmyndighet
– annan myndighet

Om du önskar ta initiativ till medling, fyll i blanketten i medlingsinitiativ och returnera den per e-post eller post till Österbottens medlingsbyrå.

Verksamhetsområde

Vasa stad har ramavtal med Institutet för hälsa och välfärd ifråga om produktion och medlingstjänster i 23 kommuner i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följande kommuner hör till verksamhetsområdet för Österbottens medlingsbyrå: Vasa, Korsholm, Laihela, Storkyro, Vörå, Malax, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Kaskö, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Kronoby, Karleby, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Kaustby, Vetil och Halso.

I Finland finns 18 serviceproducenter för medling , åt vilka staten betalar 100 % statsunderstöd för de utgifter medlingsverksamheten förorsakar.

Medlare

Frivilliga personer fungerar som medlare. Medlarna, som har tystnadsplikt, har för sitt uppdrag som medlare erhållit en specialskolning. Parter i brott- och tvistemål kan medla på den egna hemorten, på medlingsbyrån i Vasa eller Karleby i närvaro av två opartiska medlare.

Om du är intresserad av att verka som medlare i brottsmål och tvister, ta kontakt till Österbottens medlingsbyrå.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

  • Medlingsbyrån i Vasa Korsholmsesplanaden 44, Vaasa

    Öppna kartan

Österbottens medlingsbyrå

Medlingsbyrån i Vasa
Korsholmsesplanaden 44 (1. våning)
65100 Vasa

Ansvarig person 040 750 5349
Medlingshandledare tfn 040 041 6306
Medlingshandledare tfn 040 647 7314

Medlingsbyrån i Karleby
Karlebygatan 74
67100 Karleby

Medlingshandledare tfn 040 582 7515