Förbigå menyn
Kaupunki syksyllä ilmakuva

Vasa mottagningscentral

Vår uppgift är att ordna mottagningsservice för personer som söker internationellt skydd och för personer som får tillfälligt internationellt skydd. Personer som anhåller om internationellt skydd är asylsökande som väntar på uppehållstillstånd.

Mottagningsservicen består av tillfälligt boende, nödvändig social- och hälsovårdsservice, mottagningspeng, tolk- och översättningstjänster, stöd för frivillig återresa och arbets- och studieverksamhet.

Platsantalet vid Vasa mottagningscentral är 700. Mottagningscentralen inkvarterar klienterna i bostäder runt om i staden.

Vasa stad upprätthåller mottagningscentralen på uppdrag av Migrationsverket. Migrationsverkets roll är att handleda och övervaka mottagningscentralens verksamhet.

Vi är med också i “Kultur tillhör alla” Kaikukortet -verksamheten.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Vasa mottagningscentralens e-post

  • Vasa mottagningscentral (Futura II) Företagaregatan 15, Vaasa

    Öppna kartan

Öppethållningstid

  • Må - fre kl. 8 - 16