Förbigå menyn

Kaikukortet

Kultur tillhör alla! Alla har rätt att gå på konserter, festivaler, museer och teater, även om den egna ekonomiska situationen är stram. En lösning på det här är Kaikukortet.

Syftet med Kaikukortet är att förbättra möjligheterna för unga, vuxna och familjer i en tuff ekonomisk situation att delta i kulturlivet och idka konst.

Kaikukortet är i bruk på flera orter i landet.

Du kan använda ditt Kaikukort var som helst där Kaikukortet är i bruk. Till de olika områdenas Kaikukort-sidor kommer du via Kaikukortet-sidan i tjänsten Kultur för alla: www.kulttuuriakaikille.fi

Mera information om Kaikukortet på riksnivå:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti_sve
www.facebook.com/kaikukortti

 

Vad är Kaikukortet?

Med kortet Kaikukortet kan du skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till exempel till festivaler, konserter, dansföreställningar eller teater. Kortet är personligt och kostar ingenting. Kaikukortet är i kraft ett år i sänder.

Mer information: Kaikukortet broschyr

Med Kaikukortet kan du förutom Kaikukortet-utbudet inom Vasa också få avgiftsfria inträdesbiljetter till andra Kaikukortet-områdens kulturutbud. Mer information: www.kaikukortti.fi/sv/omraden.

 

Vem kan få Kaikukortet i Vasa?

Du kan få Kaikukortet om

  • du är klient hos en social- och hälsovårdsaktör eller aktör som främjar hälsa och välfärd som deltar i Kaikukort-verksamheten inom Vasa
  • du dessutom har det svårt ekonomiskt och du av den anledningen inte har möjlighet att betala för inträdesbiljetter och
  • du är minst 16 år

Var kan jag få ett Kaikukort i Vasa?

Kaikukortet delas i Vasa ut av de aktörer inom social- och hälsovårdssektorn samt de aktörer som främjar hälsa och välfärd och som finns i listan nere på sidan.

  • Be personalen om ett eget Kaikukort.
  • Du behöver inte intyga dina inkomster för att få kortet.

Vad kan man använda Kaikukortet till?

Med Kaikukortet kan du skaffa biljetter till de kulturaktörer som deltar i Kaikukort-verksamheten, bland annat festivaler, sommarteatrar och museer. Största delen av kulturutbudet hos de deltagande aktörerna faller inom ramen för Kaikukortet. De kulturaktörer som deltar i Kaikukort-verksamheten inom Vasa anges i den här broschyren.

De kulturaktörer som deltar i Kaikukort-verksamheten berättar på sina egna webbplatser om vilka evenemang och föreställningar man kan använda Kaikukortet på. Du kan också ringa kulturaktören och höra dig för om det utbud som gäller för Kaikukortet.

Du kan använda Kaikukortet också inom andra Kaikukort-områden. Mer information och länkar till olika områdens Kaikukort-sidor hittar du på: www.kaikukortti.fi/sv/omraden.

Med Kaikukortet kan du också få biljetter till Finlands Nationalgalleris museer i Helsingfors; konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum.

Hur får jag en inträdesbiljett eller kursplats med Kaikukortet?

Du skaffar Kaikukort-biljetter till en kulturaktör genom att använda aktörens egna biljettförsäljningskanaler. När du skaffar biljetten ska du vara beredd att visa upp ditt Kaikukortet och ange bokstavs- och/eller sifferserien på kortet. Du kan inte skaffa biljetter via webbutiken med Kaikukortet.

Om du skaffar biljetten via Lippupiste eller någon annan kommersiell biljettbyrå måste du betala serviceavgiften även om själva inträdesbiljetten är gratis.

Det är i allmänhet möjligt att skaffa biljetter till de flesta kulturaktörer direkt hos aktören utan serviceavgift.

Antalet Kaikukortti-inträdesbiljetter kan vara begränsat.

Ta med Kaikukortet

Ta med ditt Kaikukort när du deltar i kulturevenemanget eller kursen. Personalen ber dig visa upp ditt Kaikukort. Dessutom ber personalen dig bestyrka din identitet.

Kaikukortet för samfunden (Yhteisön Kaikukortti)

Om du är intresserad av att delta i en mindre grupp eller på tumanhand med en anställd kan du fråga om en anställd vid den aktör som delar ut Kaikukort skulle göra dig sällskap vid ett kulturevenemang!

De aktörer inom social- och hälsovårdssektorn samt inom sektorn för främjande av hälsa och välfärd som delar ut Kaikukort har tillgång till Kaikukortet för samfund. En anställd, en volontär eller en annan representant för aktören kan med Kaikukortet för samfund skaffa sig gratis inträdesbiljetter för sig själv och klienter under 18 år om hen ordnar ett smågruppsbesök för en eller flera klienter. Klienter som har fyllt 16 år måste ha sina egna Kaikukortet med sig på smågruppsbesök. Grupper på t.ex. 2–5 personer räknas som smågrupper. Kaikukortet för samfund kan inte användas för kurser på medborgarinstitut.

Assistent och barn

Gratis biljett för en assistent

Hos Kaikukort-kulturaktörer får en eventuell assistent eller tolk alltid gratis inträde tillsammans med sin klient. En assistent kan till exempel vara en assistent till en person med funktionsnedsättning, synskada eller utvecklingsstörning. En tolk kan vara en teckenspråks-, skriv- eller taltolk. Innehavaren av Kaikukortet bör se till att assistenten eller tolken får en egen platsbiljett.

Biljetter även för barn

Om du har barn eller barnbarn under 16 år kan du använda ditt Kaikukort till att skaffa gratisbiljetter till dem till ett evenemang som ni besöker tillsammans. Barn eller barnbarn kan däremot inte delta i medborgarinstitutskurser tillsammans med dig (obs! eventuella regionala undantag).

Dataskydd

Dataskydd

Ditt namn skrivs endast på ditt personliga Kaikukortet. Vi samlar inte in namn, födelsetid, personnummer, adress eller telefonnummer i Kaikukort-registret. När du får ditt Kaikukort blir du tillfrågad om vissa bakgrundsuppgifter, till exempel ditt modersmål. Det är frivilligt att ge bakgrundsinformation. Kulturaktörerna antecknar inte ditt namn, din adress eller ditt telefonnummer när du skaffar en biljett med Kaikukortet. Medborgarinstituten utgör ett undantag: om du anmäler dig till en kurs måste du ange dina personuppgifter i samband med anmälan. Kaikukortets dataskyddsanmälan finns på adressen www.kaikukortti.fi/sv/dataskyddsbeskrivning.

Kaikukortet i Vasa

Kontaktuppgifter för Kaikukort-ansvariga

Vasa stads kultur- och biblioteksservice

Ansvarig för Kaikukort-verksamhet (kultur- och idrottsaktörer):

Geir Byrkjeland, kulturproducent
geir.byrkjeland@vaasa.fi
tfn 040 156 3227

Vasa stads välfärdsservice

Ansvarig för Kaikukort-verksamhet (social- och hälsoaktörer):

Senni Korhonen, koordinator
senni.korhonen@vasa.fi
tfn 040 197 8216

Österbottens välfärdsområde

Ansvarsperson för Kaikukortsverksamheten (välfärdsområdets aktörer inom social- och hälsovårdssektorn):

Jouni Nummi, ledande socialarbetare (Korsholm, Vasa, Vörå)

jouni.nummi@ovph.fi

tfn 040 632 5125