Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kaikukortti

Kultur är till för alla! Alla har rätt att gå på konsert, festival, museum och teater, också de som har det knapert. Lösningen är kortet Kaikukortti.

Syftet med Kaikukortti är att förbättra möjligheterna för unga, vuxna och familjer i en tuff ekonomisk situation att delta i kulturlivet och idka konst.

Kaikukortti är i bruk på flera orter i landet.

I Vasa införs Kaikukortti på försök år 2020 och kortet gäller till utgången av året.

Du kan använda ditt Kaikukortti var som helst där Kaikukortti är i bruk. Till de olika områdenas Kaikukortti-sidor kommer du via Kaikukortti-sidan i tjänsten Kultur för alla: www.kulttuuriakaikille.fi

Mera information om Kaikukortti på riksnivå:
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti_sve
www.facebook.com/kaikukortti

 

Vad är Kaikukortti?

Med Kaikukortti får du gratis inträdesbiljetter till bland annat konserter, festivaler, teatrar, simhallen och anpassad idrott och hälsomotions grupper. Kaikukortti är personligt och det kostar ingenting. Kaikukortti är i kraft ett år i taget.

Vem kan få Kaikukortti?

Du kan få Kaikukortti om

  • du är kund hos en aktör i social- och hälsovårdsbranschen som deltar i Kaikukortti-verksamheten.
  • du inte har råd att köpa inträdesbiljetter
  • du är minst 16 år

Varifrån kan jag få Kaikukortti?

  • Hämta ditt kort hos en av de aktörer i social- och hälsovårdsbranschen som nämns här nere på sidan
  • Fråga den person som betjänar dig om du kan få Kaikukortti. För att få Kaikukortti behöver du inte visa upp intyg över dina inkomster.

Var kan jag använda Kaikukortti?

Med Kaikukortti kan du skaffa gratis biljetter till kulturaktörerna och anpassad idrottsservice i Vasa, till exempel museer, teater, festivaler, konserter, till simhallen och gymnastiksgrupper. Vi börjar med sex olika aktörer och  största delen av deras programutbud är gratis med Kaikukortti.

Aktörerna berättar på sina webbsidor vad du kan använda Kaikukortti till. Du kan också ringa aktören och fråga.

Du kan använda Kaikukortti för att få gratis biljetter i de kommuner som deltar.
Ytterligare upplysningar: www.kaikukortti.fi/sv

Hur skaffar jag en biljett med Kaikukortti?

Gå till aktörens biljettförsäljningskontor. Visa upp Kaikukortti och meddela numret på kortet när du skaffar biljetten. Du kan inte skaffa gratis biljetter med Kaikukortti på webben.

Trots att biljetten är gratis måste du ändå betala expeditionsavgiften om du köper biljetten hos NetTicket eller någon annan biljettförmedlare. De flesta aktörerna säljer biljetter i sina lokaler. Då tillkommer ingen expeditionsavgift.

Antalet biljetter till ett evenemang som är gratis med Kaikukortti kan vara begränsat.

Kaikukortti för samfunden

Kaikukortti för samfunden – gå tillsammans på evenemang

De aktörer i social- och hälsovårdsbranschen som delar ut Kaikukortti får ett Kaikukortti för samfund. Det gör det ännu lättare för klienterna att delta i kultur- och idrottslivet. Någon som representerar en aktör, till exempel som anställd, studerande eller volontär, kan med Kaikukortti skaffa gratis biljetter för gruppbesök med en klient eller flera klienter (2-5 personer). Alla deltagare ska ha ett eget Kaikukortti.

Aktörens representant kan också med Kaikukortti skaffa gratis biljetter åt sig och en eller flera klienter under 16 år som har det knapert.

Om du som har personligt Kaikukortti är intresserad av att delta, fråga aktören i social- och hälsovårdsbranschen

Assistent och barn

Också en assistent får gratis biljett

Med Kaikukortti får också nödvändiga ledsagare gratis biljett, till exempel en assistent för en person med funktionsnedsättning, synskada eller utvecklingsstörning eller en teckenspråks-, skriv- eller taltolk. När du skaffar din egen gratis biljett med Kaikukortti, skaffar du också en gratis biljett åt ledsagaren.

Med Kaikukortti får du gratis biljetter också för familjens barn

Om din familj har barn under 16 år, kan du skaffa gratis biljetter till dem också, om ni går tillsammans. Mor- och farföräldrar kan skaffa gratis biljetter till sina barnbarn, om ni går tillsammans. Du kan också delta gratis med barnen på arbetarinstitutets familjekurser.

Dataskydd

Dataskydd

Ditt namn skrivs endast på ditt personliga Kaikukortti. Vi samlar inte in namn, födelsetid, personnummer, adress eller telefonnummer i Kaikukortti-registret. När du får ditt Kaikukortti blir du tillfrågad om vissa bakgrundsuppgifter, till exempel ditt modersmål. Det är frivilligt att ge bakgrundsinformation. Kultur eller idrotts aktörerna antecknar inte ditt namn, din adress eller ditt telefonnummer när du skaffar en biljett med Kaikukortti.

Kaikukorttis dataskyddsanmälan finns på adressen www.kaikukortti.fi/sv

Kaikukortti i Vasa 2020

Kontakt information för Kaikukortti-ansvariga

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster
Kaikukortti-ansvarig (kultur och idrott): Leena Nyqvist
Email: leena.nyqvist@vaasa.fi
tfn. +358 400 668 197

Vasa Settlementförening
Kaikukortti-ansvarig (social- och hälsovård): Anne Kytölä
Email: anne.kytola@vaasansetlementti.fi
tfn. +358 40 621 1737