Du är här

Om Vasa

Elektronisk lovansökan

Via byggnadstjänstens webbtjänst för byggande kan du ansöka om lov för de flesta byggprojekt, som t.ex. bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och förlängning av bygglovets giltighetstid.

Till webbtjänsten

Vi rekommenderar att ansökan fylls i av huvudprojekteraren som byggherren befullmäktigat. Den som fyller i ansökan ger i tjänsten åtkomsträttigheter till projektets olika parter (lägger till användarnamn och rätt att läsa eller ändra uppgifter i Åtkomsträttigheter –fönstret). Då har alla parter i byggprojektet (byggherren, planerare, arbetsledare m.m.) tillgång till ansökan/lovet och kan följa med hanteringen av ansökan och lägga till t.ex. flera bilagor genom att logga in till lovet via länken som skickats till eposten.


För att kunna lämna in ansökan måste man använda stark elektronisk identifiering. Identifieringen sker med bankkoder eller mobilcertifikat via Befolkningsrefistercentralens suomi.fi-identifieringstjänst.

Stöd för tjänsten:
byggnadstillsynen.epermit (at) vasa.fi