Förbigå menyn
Nuoret ulkoilmakonsertissa

Evenemangsunderstöd

Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

Understöd kan sökas alltid i januari för evenemang som ordnas under det året. Vi beaktar i ansökningen särskilt det uppskattade besökarantalet, tidigare understöd samt evenemangets synlighet/marknadsföringsplan. Ytterligare information om evenemangsunderstöden ger marknadsföringsplaneraren Eevamaria Paasikari.

Ansökning av understöd

Ansökningstiderna för understöden meddelas genom kungörelser.

Blankett för understödsansökan
Blanketten erhålls även från Vasas samserviceenhet på adressen Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa och Lillkyros samserviceenhet på adressen Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.

Ansökningarna skickas till stadens centralregistratur PB 3, 65101 Vasa (Rådhusgatan 33) eller Lillkyros samserviceenhet.

 

Marknadsföring

Vasa stad gör varje veckan evenemangssammandrag till sociala medier från evenemangskalender (Evenemang). Kom alltså ihåg att skapa ditt evenemang till Det händer i Österbotten

Mer information