Förbigå menyn
Nuoret ulkoilmakonsertissa

Evenemangsunderstöd

Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

Ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021.

Inlämning av ansökningar

Ansökningstiden för och sättet att ansöka om Vasa stads understöd ändras från och med år 2021. Den nya ansökningstiden för understöden är 1.3–31.3.2021. Understöd kan endast sökas via det elektroniska understödssystemet. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400. Utöver dessa serviceenheter får Vasabor som är över 65 år också hjälp med att göra en ansökan vid Seniorcentrets nätpunkten Senjor (tidsbeställning tfn 040 559 5298).

Mera information om understödsansökan år 2021 publiceras genom en tidningsannons och på understödens nätsidor i februari 2021. Också en länk till understödssystemet publiceras senare.

Ansökning av understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd redan fr.o.m. 15.2 innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du:

Registrera sig och sök understöd här 

Instruktioner för inloggning

Vi önskar att du i verksamhetsplanen nämner:

  • det uppskattade besökarantalet (åskådare, deltagare)
  • ordnas evenemanget i Vasa och är det öppet för allmänheten
  • marknadsföringsåtgärder och marknadsföringsbudget

 

Marknadsföring

Vasa stad gör varje veckan evenemangssammandrag till sociala medier från evenemangskalender (Evenemang) samt Visit Vasa lyfter lokala evenemang i deras sociala medier. Kom alltså ihåg att skapa ditt evenemang till Det händer i Österbotten

Mer information