Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nuoret ulkoilmakonsertissa

Evenemangsunderstöd

Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

Ansökningstiden för evenemangsunderstöd för år 2020 har gått ut. Ni kan ansöka om understöd nästa gång i mars 2021.

Understöd kan sökas alltid för evenemang som ordnas under det året. Vi beaktar i ansökningen särskilt det uppskattade besökarantalet, tidigare understöd samt evenemangets synlighet/marknadsföringsplan.

Ansökning av understöd

Ansökningstiden för evenemangsunderstöd för år 2020 har gått ut.

Vi önskar att du i verksamhetsplanen nämner:

  • det uppskattade besökarantalet (åskådare, deltagare)
  • ordnas evenemanget i Vasa och är det öppet för allmänheten
  • marknadsföringsåtgärder och marknadsföringsbudget

 

Marknadsföring

Vasa stad gör varje veckan evenemangssammandrag till sociala medier från evenemangskalender (Evenemang) samt Visit Vasa lyfter lokala evenemang i deras sociala medier. Kom alltså ihåg att skapa ditt evenemang till Det händer i Österbotten

Mer information