Förbigå menyn
Nuoret ulkoilmakonsertissa

Evenemangsunderstöd

Planerar du att ordna ett idrotts-, kultur- eller publikevenemang i Vasa som är öppet för alla? Staden beviljar understöd till arrangörer av evenemang som ordnas i Vasa och som i första hand är nationella, internationella eller strävar efter att bli det.

Evenemangsunderstödsansökan ordnas i fortsättningen två gånger per år.

 • ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1.6–31.12.2023, är 1–31.3.2023
  • OBS. ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1.1.–31.5.2023, har varit 1–31.10.2022

Inlämning av ansökningar

I ansökningsomgången i mars kan man ansöka om understöd för ett evenemang som ordnas 1.6–31.12.2023.

Understöd kan endast sökas via det elektroniska understödssystemet. En understödsansökan kan endast lämnas in under den meddelade ansökningstiden.

Hjälp med att göra en elektronisk understödsansökan får man vid Medborgarinfo, tfn 06 325 1550,  och Lillkyros samserviceenhet, tfn 06 325 8400 – även på plats och vid behov kan vi fylla i den tillsammans.

 • ansökningstiden för evenemang, som ordnas 1.6–31.12.2023, är 1–31.3.2023
 • ansökan kan göras endast via det elektroniska systemet Timmi och endast inom ansökningstiderna
 • ansökningar som har lämnats in på ett annat sätt och utanför ansökningstiderna behandlas inte
 • i ansökan ska, då en elektronisk ansökan fylls i, klart skrivas:
  • en verksamhetsplan för evenemanget
  • en rapport om förra gången evenemanget ordnades
   • besökarantal
   • inkomster och utgifter
  • en plan över evenemangets marknadsföringsåtgärder och marknadsföringsbudget
 • om evenemanget ska en annons publiceras i Vasaregionens evenemangskalender vaasa.fi/sv/evenemang
  • ifall evenemanget inte finns i evenemangskalendern senast 1 månad före tidpunkten för evenemanget, återkrävs 10 % av understödsbeloppet

Ansökning av understöd

Föreningar samt föreningars representanter kan registrera sig i det elektroniska systemet för understöd redan innan den egentliga ansökningstiden inleds.

För ansökningen behöver du:

 • bankkoder eller mobilcertifikat för registrering/inloggning

Registrera sig och sök understöd här 

Instruktioner för inloggning

I ansökan ska, då en elektronisk ansökan fylls i, klart skrivas:

 • det uppskattade besökarantalet (åskådare, deltagare)
 • ordnas evenemanget i Vasa och är det öppet för allmänheten
 • en verksamhetsplan för evenemanget
 • en rapport om förra gången evenemanget ordnades
  • besökarantal
  • inkomster och utgifter
 • en plan över evenemangets marknadsföringsåtgärder och marknadsföringsbudget

Marknadsföring

Om evenemanget ska en annons publiceras i Vasaregionens evenemangskalender vaasa.fi/sv/evenemang

ifall evenemanget inte finns i evenemangskalendern senast 1 månad före tidpunkten för evenemanget, återkrävs 10 % av understödsbeloppet

Sociala medier

De som fått evenemangsunderstöd kan sätta in Vasa stad som medvärd, om de skapar ett Facebook-evenemang av sitt evenemang. Då får evenemanget större synlighet i sociala medierna.

Vasa stad gör varje veckan evenemangssammandrag till sociala medier från evenemangskalender (Evenemang) samt Visit Vasa lyfter lokala evenemang i deras sociala medier.

Mer information