Förbigå menyn

72 timmar-utbildningar - om hushållens beredskap 7.2

Artikelkategorier: Kurser och utbildningar

72 timmar-utbildningarna är 1–2 timmar långa utbildningar där man får råd om egen beredskap.

Vid dessa tillfällen diskuterar man beredskapen inför olika störningssituationer.

Man bör klara sig hemma på egen hand i minst 72 timmar vid en störningssituation. Till exempel ett längre strömavbrott kan leda till en situation där tjänster som erbjuds av samhället blir störda eller till och med avbrutna.

Alla som är intresserade av egen beredskap är varmt välkomna. Man behöver inte anmäla sig på förhand.

Utbildningar i huvudbibliotekets Dramasal den 7 februari:

kl. 10.00 72-timmar utbildning på svenska
kl. 12.00 72-timmar utbildning på finska
kl. 18.00 72-timmar utbildning på finska och på svenska