Förbigå menyn

Feasta Band Maraton

Artikelkategorier: Musik och nöje

Feasta Band Maraton 24

Det två dagar långa musikevenemanget Feasta Band Maraton kommer igen i maj.

På Feasta Band Maraton, som ordnas för tredje gången, vill man höra musik från Vasa och närområdet från så många olika genrer som möjligt. Evenemanget ordnas 24–25.5.2024 kl. 18–22.30 på Ritz i Vasa (Kyrkoesplanaden 22).

Fredag 24.5 kl 18.30 dörrar

c kl 19.20 Royal Disaster
c kl 20 Turbo junkie
c kl 20.45 Jordgubbarna

Lördag 25.5. dörrar kl 17.30
c kl 18 Scythe
c kl 18.50 Saari
c kl 19.40 Turkkapop
c kl 20.30 W.Y.T
c kl 21.20 Tanner

Under båda kvällarna intas scenen på Ritz max. fem band eller artister, och alla uppträder en halv timme vardera. Mellan varje framträdande är det en paus på 20 minuter.

Evenemanget spelas in som flerspårsinspelning samt med några videokameror. Videorna används vid marknadsföringen av evenemanget, och artisterna får också råversionerna av sitt eget uppträdande för egen fri användning.

Feasta Band Maraton är öppet för publik och samtidigt en plats för nätverkande för band och artister. Evenemanget ordnas av Vasa stads kulturservice i samarbete med Ritz och Volume.

Det är fritt inträde till evenemanget och under kvällens lopp är baren på Ritz öppen. Ingen åldersgräns

Mer information: evenemangskoordinator Max Bäckman, Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, max.backman@vasa.f