Förbigå menyn

Vasa stads faktureringsadresser

Här hittar du faktureringsadresserna för Vasa stads enheter.

Kom ihåg att leveransadressen är alltid en annan än faktureringsadressen. Den enhet som ska faktureras och ev. namnet ska ovillkorligen uppges på fakturan.

Ytterligare information om nätfakturering finns här.

Vasa stads fo-nummer: 0209602-6

 

TeeSe Botnia Oy Ab:s och Mico Botnia Oy Ab:s tjänster:

Ekonomi- och lönetjänster (Mico Botnia Oy)
Mattjänster (TeeSe Botnia Oy)
Rengöringstjänster (TeeSe Botnia Oy)
Logistiktjänster (TeeSe Botnia Oy)
Fastighetsjtänster (TeeSe Botnia Oy)

Mico Botnias faktureringsadress:

Mico Botnia Oy Ab
*Beställande enhet/beställare
PB 101, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003728761223
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

TeeSe Botnias faktureringsadress:

TeeSe Botnia Oy Ab
*Beställande enhet/beställare
PB 167, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003728593653
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Enhet som ska faktureras (t.ex. IT-förvaltning)

Enhet som ska faktureras:

Byggnadstillsynen
Ekonomi- och ägarstyrning
Ekonomiservice
Fritidväsendet
Grafiska tjänster
IT-förvaltning
Kommunikation
Kulturtjänster
Kuntsi museum för modern konst
Kyrönmaan työpaja Arpeeti
Lillkyro samserviceenhet
Lillkyros områdesnämnd
Miljöväsendet och laboratoriet
Personalservicen
Planlägginig
Registraturen
Revisionsenheten
Simhallen
Stadsbibliotek
Stadsorkester
Stadsteatern
Stadsutveckling
Telefonväxeln
Tikanojas konsthem
Ungdomstjänster
Upphandlingsservice
Vaasan työväenopisto
Vasa Arbetarinstitut (Arbis)
Österbottens museum
Översättningsbyron

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 129, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026002
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Småbarnsfostran och grundläggande utb.

Enhet som ska faktureras:

Förvaltning
Daghemmen
Grundskolorna
Kuula-institutet

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 510, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026510
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Utbildning på andra stadiet

Enhet som ska faktureras:

VAMIA (Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter, Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto)
Gymnasierna
Restaurang Silveria

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 513, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026513
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Tekniska sektorn

Enheterna som ska faktureras:

Kommunteknik
Fastighetssektorn
Avfallsnämnd

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 508, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026508
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Social- och hälsovårdsväsendet

Enhet som ska faktureras:

Förvaltning och ekonomi

Socialarbete och familjeservice:

 • barn- och familjesocialarbete
 • barn- och familjeservice
 • vuxensocialarbete
 • socialservice och vårdtjänster för vuxna

Hem- och anstaltsvård:

 • seniorcentret
 • hemvård
 • serviceboende
 • anstaltsvård

Hälsovårdsservice:

 • mottagningsservice
 • stödservice inom hälsovården
 • rehabiliteringsservice
 • tandvård

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 514, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026514
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Samarbetesområdet för primärvården i Laihela

Faktureringsadress: Vasa stad, Samarbetsområdet för primärvården, PB 502, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026502
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Regionala Företagshälsovård

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Regionala Företagshälsovård, PB 516, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026007
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Österbottens räddningsverk

Faktureringsadress: Vasa stad, Österbottens räddningsverk, PB 507, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026005
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Vatten

Enhet som ska faktureras:

Planering
Nätverk
Molnträsket
Pått

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Vatten, PB 512, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026006
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Hussektor

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Hussektor / Referens, PB 517, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026008
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029