Förbigå menyn

Vasa stads faktureringsadresser

Här hittar du faktureringsadresserna för Vasa stads enheter.

Kom ihåg att leveransadressen är alltid en annan än faktureringsadressen. Den enhet som ska faktureras och ev. namnet ska ovillkorligen uppges på fakturan.

Vasa stads fo-nummer: 0209602-6

 

TeeSe Botnia Oy Ab:s och Mico Botnia Oy Ab:s tjänster:

Ekonomi- och lönetjänster (Mico Botnia Oy)
Mattjänster (TeeSe Botnia Oy)
Rengöringstjänster (TeeSe Botnia Oy)
Logistiktjänster (TeeSe Botnia Oy)
Fastighetsjtänster (TeeSe Botnia Oy)

Mico Botnias faktureringsadress:

Mico Botnia Oy Ab
*Beställande enhet/beställare
PB 101, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003728761223
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

TeeSe Botnias faktureringsadress:

TeeSe Botnia Oy Ab
*Beställande enhet/beställare
PB 167, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003728593653
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Obs! matservicens utlägg som betals av Vasa stads Ekonomi- och ägarstyrning:

Vasa stad
*Det beställande tillredningskökets namn
PB 506, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026506
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Enhet som ska faktureras (t.ex. koncernförvaltning)

Enhet som ska faktureras:

Byggnadstillsynen
Fritidväsendet
Koncernförvaltning / Ekonomi och strategi
Koncernförvaltning / Ägarstyrning
Koncernförvaltning / Personal
Koncernförvaltning / Förvaltning och ärendehantering
Koncernförvaltning / Kommunikation och samhällsrelationer
Koncernförvaltning / Digitalisering och innovationer
Koncernförvaltning / Sekreterarservice
Kulturtjänster
Kuntsi museum för modern konst
Kyrönmaan työpaja Arpeeti
Lillkyro samserviceenhet
Lillkyros områdesnämnd
Miljöväsendet och laboratoriet
Planlägginig
Revisionsenheten
Simhallen
Stadsbibliotek
Stadsorkester
Stadsteatern
Tikanojas konsthem
Ungdomstjänster
Upphandlingsservice
Vasa medborgarinstitut Alma
Österbottens museum

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 129, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026002
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Småbarnsfostran och grundläggande utb.

Enhet som ska faktureras:

Förvaltning
Daghemmen
Grundskolorna

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 510, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026510
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Utbildning på andra stadiet

Enhet som ska faktureras:

VAMIA (Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter, Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto)
Gymnasierna
Restaurang Silveria
Kuula-institutet

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 513, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026513
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Stadsmiljösektorn

Enheterna som ska faktureras:

Kommunteknik
Fastighetssektorn
Avfallsnämnd

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 508, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026508
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Social- och hälsovårdsväsendet

Enhet som ska faktureras:

Förvaltning och ekonomi

Socialarbete och familjeservice:

 • barn- och familjesocialarbete
 • barn- och familjeservice
 • vuxensocialarbete
 • socialservice och vårdtjänster för vuxna

Hem- och anstaltsvård:

 • seniorcentret
 • hemvård
 • serviceboende
 • anstaltsvård

Hälsovårdsservice:

 • mottagningsservice
 • stödservice inom hälsovården
 • rehabiliteringsservice
 • tandvård

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 514, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026514
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Samarbetesområdet för primärvården i Laihela

Faktureringsadress: Vasa stad, Samarbetsområdet för primärvården, PB 502, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026502
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Regionala Företagshälsovård

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Regionala Företagshälsovård, PB 516, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026007
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Österbottens räddningsverk

Faktureringsadress: Vasa stad, Österbottens räddningsverk, PB 507, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026005
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Vatten

Enhet som ska faktureras:

Planering
Nätverk
Molnträsket
Pått

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Vatten, PB 512, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026006
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Hussektor

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Hussektor / Referens, PB 517, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026008
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029