Förbigå menyn

Vasa stads faktureringsadresser

Här hittar du faktureringsadresserna för Vasa stads enheter.

Kom ihåg att leveransadressen är alltid en annan än faktureringsadressen. Den enhet som ska faktureras och ev. namnet ska ovillkorligen uppges på fakturan.

Vasa stads fo-nummer: 0209602-6

 

TeeSe Botnia Oy Ab:s och Mico Botnia Oy Ab:s tjänster:

Ekonomi- och lönetjänster (Mico Botnia Oy)
Mattjänster (TeeSe Botnia Oy)
Rengöringstjänster (TeeSe Botnia Oy)
Logistiktjänster (TeeSe Botnia Oy)
Fastighetsjtänster (TeeSe Botnia Oy)

Mico Botnias faktureringsadress:

Mico Botnia Oy Ab
*Beställande enhet/beställare
PB 101, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003728761223
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

TeeSe Botnias faktureringsadress:

TeeSe Botnia Oy Ab
*Beställande enhet/beställare
PB 1014, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003728593653
Operatör: Apix Messaging Oy
Operatör/adress: 003723327487

 

Enhet som ska faktureras (t.ex. koncernförvaltning)

Enhet som ska faktureras:

Byggnadstillsynen
Fritidväsendet
Koncernförvaltning / Ekonomi och strategi
Koncernförvaltning / Ägarstyrning
Koncernförvaltning / Personal
Koncernförvaltning / Förvaltning och ärendehantering
Koncernförvaltning / Kommunikation och samhällsrelationer
Koncernförvaltning / Digitalisering och innovationer
Koncernförvaltning / Sekreterarservice
Kultur- och bibliotekstjänster
Kuntsi museum för modern konst
Kyrönmaan työpaja Arpeeti
Lillkyro samserviceenhet
Lillkyros områdesnämnd
Miljöväsendet och laboratoriet
Planlägginig
Revisionsenheten
Simhallen
Stadsbibliotek
Stadsorkester
Stadsteatern
Tikanojas konsthem
Ungdomstjänster
Upphandlingsservice
Vasa medborgarinstitut Alma
Österbottens museum

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 129, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026002
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Småbarnsfostran och grundläggande utb.

Enhet som ska faktureras:

Förvaltning
Daghemmen
Grundskolorna

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 510, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026510
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Utbildning på andra stadiet

Enhet som ska faktureras:

VAMIA (Yrkesutbildning)
Gymnasierna
Restaurang Silveria

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 513, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026513
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Stadsmiljösektorn

Enheterna som ska faktureras:

Kommunteknik
Fastighetssektorn
Avfallsnämnd

 

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 508, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026508
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

 

Välfärdsservice

Enhet som ska faktureras:

  • Förvaltning
  • Mottagningscentral
  • Integrationsservicen
  • Medlingstjänster
  • Välfärdsenhet
  • Sysselsättningsservice

Faktureringsadress: Vasa stad, *Enhet som ska faktureras, PB 61, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 00370209602661
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Vatten

Enhet som ska faktureras:

Planering
Nätverk
Molnträsket
Pått

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Vatten, PB 512, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026006
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029

Vasa Hussektor

Faktureringsadress: Vasa stad, Vasa Hussektor / Referens, PB 517, 65101 Vasa
Nätfakturer.adress/ovt-adress: 003702096026008
Operatör: CGI
Operatör/adress: 003703575029