Förbigå menyn

Beckbruksgatan 28 (ak1120)

Detaljplaneändringen gäller tomten för Palosaaren työväentalo i Brändö. Målet är att ändra tomtens användningsändamål och byggrätt. I detaljplanearbetet undersöks möjligheten att ersätta den nuvarande byggnaden med ett bostadsvåningshus som passar in i omgivningen.

  1. Aktuell 15.6.2021

  2. PDB 19.8-2.9.2021

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Beredare